barkhord

آخرین اخبار در مورد راه اندازی پرواز

بررسی از سر گیری ارتباط هوایی بین قزاقستان و مالزی

در دیدار هیأت کمیته هوایپمایی مدنی قزاقستان و مقامات هوایپمایی مالزی از سر گیری ارتباط مستقیم هوایی بین دو کشور بررسی شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، هیأت‌های کمیته هواپیمایی مدنی قزاقستان و مقامات مربوطه مالزی مسئله از سر گیری ارتباط مستقیم هوایی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. ریاست هیات قزاقی در این مذاکرات را «تالغات لاستایف» رئیس کمیته هواپیمایی مدنی قزاستان و هیات ط ...